Copyright protection within the website

Copyright protection within the website

Copyright protection within the website (การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์) เนื้อหาที่ทางเราได้สร้างขึ้นมา และส่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ufabetwebsite.com ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ , กราฟิก , รูปภาพ , โลโก้ , ไอคอน , เสียง , ซอฟต์แวร์ , และคู่มือการใช้งานนั้น ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทาง ufabetwebsite.com และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์

เราไม่อนุญาตให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในทางการค้า ยกเว้นได้รับอนุญาตจากทาง ufabetwebsite.com หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อมาทางเว็บไซต์ และโปรดให้ข้อมูลดังนี้ เนื้อหาที่ถูกละเมิด , URL ที่เนื้อหาถูกละเมิดอยู่ , และข้อมูลติดต่อของคุณ หลังจากได้รับการแจ้งเรื่อง ทางเราจะทำการตรวจสอบ และดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ทางเว็บ ufabetwebsite.com จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ที่กระทำการละเมิดทุกกรณี ที่อยู่สำหรับการติดต่อ และแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ contact@ufabetwebsite.com นโยบายนี้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2020 ทางบริษัทอาจมีการปรับปรุง หรือแก้ไขตามความเห็นควร

ซึ่งทางเรามีให้คุณตรวจสอบหน้านี้ได้ตลอดเวลา เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลง หากคุณใช้งานกับทางเว็บไซต์ หลังจากมีการปรับปรุงนโยบายนี้ จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ทางเว็บ ufabetwebsite.com ขอชื่นชมคุณที่ใช้บริการของเรา และมีความมั่นใจกับทางเว็บไซต์เราเสมอมา