เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Privacy Policy

Privacy Policy คือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บไซต์ ufabetwebsite.com ได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาไว้ให้ท่านได้ศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของทางเว็บไซต์

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ได้ทุ่มเทในการรักษาความเป็นส่วนตัว ของผู้ใช้บริการไว้ทั้งหมด ทางเราได้มีนโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับการจัดเก็บ บริการ และคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้บริการ

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมาในการสมัครสมาชิก ซึ่งทางเว็บไซต์ได้จัดเก็บรายละเอียดดังนี้ ชื่อ-นามสกุล , ข้อมูลการจ่ายเงิน , อีเมล , ข้อมูลเกี่ยวกับการพนัน , และข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ส่งมาถูกเรารวบรวมไว้

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ทางเว็บได้รับมาจากผู้ใช้บริการ ผ่านการสมัครสมาชิก , การวางเดิมพัน , และการใช้งาน เว็บไซต์เราใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ด้วย

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่รวบรวมมานั้น จะถูกนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ในเรื่องต่าง ๆ อย่างเช่น , การตลาด , การปฏิบัติตามกฎหมาย , การส่งข่าวสาร , และโปรโมชั่นต่าง ๆ

 • การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บไซต์จะไม่มีการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการ ให้กับบุคคลอื่น ๆ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากคุณ

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดี ด้วยมาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค และการบริหารที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์ไม่รับข้อมูลจากผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ถ้าเราค้นพบว่ามีการรวบรวมข้อมูล จากเด็กที่อายุไม่ถึง 18 ปี ทางเว็บไซต์จะลบข้อมูลนั้นออกทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของตนเอง ถ้าคุณต้องการเรียกใช้สิทธิ์นี้ กรุณาติดต่อทางเว็บไซต์ได้ที่ contact@ufabetwebsite.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

เราสามารถปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตามความจำเป็นในระยะเวลา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ และจะแจ้งให้ทราบพร้อมกันที่เว็บไซต์ ufabetwebsite.com

 • การติดต่อเรา

ถ้าคุณมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabetwebsite.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้รับการใช้งานตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2020

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนเป็นภาษาไทย หากมีการแปล เวอร์ชันภาษาไทยจะเป็นเวอร์ชันที่บังคับใช้ และเราสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน และแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อไรก็ตามที่เห็นสมควร